02242575372

VİZYONUMUZ

Değişen ve sürekli gelişendünyada ; her alanda gerçekleşen ilerlemeyi takip eden bunları yaparken bilim ve teknolojiden sonuna kadar faydalanan, kendini sürekli yenileyen ve bu yenilemeyi kurumsal gelişimin bir parçası olarak gören , dinamik , bilgiye ulaşmada 5N 1 K modelini benimsemiş, araştıran, sorgulayan, ezber bozan , sevgi, saygı, hoşgörü, barış, yardımlaşma, işbirliği temelleri üzerine kurulu, geleneklerine bağlı, akademik ve sosyal anlamda çağdaş olanl alanında lider bir erken çocukluk eğitimi  kurumu olmaktır.

HARİKA ÇOCUKLAR DÜNYASI ANAOKULU  MİSYONU

Her çocuk tektir ve her çocuğun kendine özgü gelişim hızı vardır. Bu gerçek bilgi ; baştan harika olarak kabul ettiğimiz  çocuğun; biilişsel, duyuşsal, devinimsel, psikomotor alanlarında farklı ilgi, istek , ihtiyaç ve yetenekleri nin olduğunu destekler. Eğitim ancak ve ancak sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortamda, baskıyla değil tam aksine  harika olduklarını bildiğimiz çocuklarımızı özgür bırakarak  onların yaratıcılıklarını destekleyici  programları onlara sunarak kendi bedensel ve ruhsal keşiflerinde onlara yoldaş olmakla asıl amacına ulaşabilir. Mutlu , huzurlu, güvenli ve sevgi saygı değerleri ile bütünleşen bir eğitim-öğretim ortamının merkezi olan Harika Çocuklar Dünyası Anaokulu’ndaharika çocuklarımızda olumlu davranış değişikliklerini onları temel alarak  meydana getirimek en önemli  hedefimizdir.

Bu misyona göre HARİKA ÇOCUKLAR DÜNYASI ANAOKULU  hedefleri;

•    Atatürk ilke ve düşüncelerini benimseyen,

•    Öğrenmede öğretmenin pasif fakat onu  motive edici çocuğun etkin karar verici bir görev üstlenmesini sağlayan,

•    Çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine fırsat verebilmek adına bilim ve akıl oyunları odası, hayal odası,ritm- orf ve müzik odası,  modern dans ve bale odası, spor odası , görsel sanatlar odası  gibi alanlar oluşturabilen,

•    Her çocuğun benlik algısını güçlendiren, özgüvenini destekleyen,

•    Kendini ifade edebilme becerisini geliştiren,

•    Öğrenmeye karşı istek ve merak uyandıran,

•    Grup dinamiği içinde aktif katılımı teşvik eden,

•    "Ben ve biz" olgularının yerleşmesini sağlayan,

•    Kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilincini geliştiren,

•    Hayal gücü ve yaratıcılığın sınırlarını deneyen,

•    Oyun aracılığı ile zihinsel keşif olanakları yaratan,

•    "Düşünme-planlama-uygulama-değerlendirme yapma" becerisi kazandıran,

•    Zamanı doğru kullanmayı öğreten, aktif bireyler yetiştiren,

•    Okul öncesi dönem çocuklarını başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlayan,

•    Yabancı dil eğitiminin önemini bilen ve destekleyen

•    Değerler  yaratan, değerlerini davranışa dönüştürebilen harika çocukları  bireyselleştirenbilen  "soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp çocuklara farkındalık kazandıran bu nedenle eğitim programına "Değerler Eğitimi" müfredatı yerleştiren ;3-6 yaş arası harika çocuklarımıza yönelik bu programda; sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerleri ele alan bir eğitim kurumudur.

To Top ↑